A jó érettségi szóbeli titkai – Történelem érettségi

A jó történelem érettségi szóbeli titkai

A jó érettségi szóbeli titkai

 

Ismerkedjünk meg az emelt szintű történelem érettségi vizsga legfontosabb ismérveivel, hogy ezzel is csökkentsük a vizsgastresszt!

 1. Pontozás
  • írásbeli teszt: 50 pont
  • írásbeli esszék (3 db: 1 rövid, 1 hosszú, 1 komplex): 50 pont
  • szóbeli felelet: 50 pont
   • feladatmegértés: 4 pont
    • a témáról beszél a vizsgázó, nincs tématévesztés
    • ha ez 0 pont, akkor az egész felelet 0 pont
   • tájékozódás térben, időben: 6 pont
    • a témához tartozó térbeli elem és/vagy összefüggés említése (a kerettantervi és az érettségi vizsgakövetelmény alapján)
    • a témához tartozó időbeli elemek említése (a kerettantervi és az érettségi vizsgakövetelmény alapján)
     • kerettantervben szereplő uralkodók uralkodási évszámai
    • kommunikáció, szaknyelv: 10 pont
     • általános szakkifejezések
      • az adott korszakhoz (pl. középkor) tartozó, a kerettantervben és az érettségi követelményben szereplő szakszavak (pl. király, királyság, feudalizmus, …)
     • konkrét témához kapcsolódó szakkifejezések
      • az adott témához (pl. Károly Róbert gazdasági reformjai) tartozó, a kerettantervben és az érettségi követelményekben szereplő szakszavak (pl. regálé, urbura, harmincadvám, aranyforint …)
     • egész mondatokban fogalmazás, szabatosság, nyelvhelyesség, világosság
     • árnyalt megállapítások
   • önálló kifejtés, csak indokolt esetben megszakítható a vizsga
   • összesen 30 témakör van, ebből minden nap 20 tétel kerül terítékre
   • a tétel elején 3-5 értelmezési szempont

2. Tételhúzás 

    • említésre sem méltó, de gyakran hibádzó alapok
     • illő megjelenés
     • terembe belépéskor köszönés
    • lepakolás
    • belépés után a személyi igazolvány bemutatása
     • célszerű már korábban előkészíteni
    • húzás (lehetőleg hiperventillálás és ájulás nélkül)
    • a tétel számának bediktálása
    • atlasz és piszkozatpapír vételezése

      

3. A tételkifejtés szabályai

  • a tétel és a feladat ismertetése
   • ez már önmagában egy bevezetés és elővázlat, ami erősíti a felelet megszerkesztettségének érzését
  • nyitó tételmondat
   • sokszor ez a jó tételkifejtés kulcsa
   • tartalmazhat:
    • hipotézist (egy állítást, melyet a tételkifejtés bizonyít)
     • az Árpád-ház 1301-ben bekövetkező kihalása utáni feudális anarchiát Károly Róbert számolja fel és szilárdítja meg ismét a királyi hatalmat
    • a téma tér- és időbeliségének elhelyezését
     • a nápolyi Anjou-dinasztiából származó, 1308-1342 között uralkodó Károly Róbert az első olyan vegyesházi uralkodónk, akinek sikerül konszolidálnia hatalmát
    • a téma logikus kifejtése
    • atlaszhasználat
     • ha a téma indokolja legyen nyitva a megfelelő helyen
     • akkor is hasznos, ha a tétellapon is van térképvázlat
      • fontos az analitikus (elemző) szemlélet
  • koherens, logikus, arányos szöveg

forráshasználat: 12 pont

  • összesen 6 forrás, egyenként 2 pont
  • rögzítés
   • egy, a forrásban szereplő információ kiemelése (pl. a képen egy STOP tábla látható)
  • megállapítás
   • a rögzített információ segítségével megfogalmazott logikus, szakmailag releváns következtetés (pl. a tábla a közlekedésben egyezményes jelentéssel bír, a vonalában a közlekedőnek meg kell állnia)

eseményeket alakító tényezők problémaközpontú bemutatása, kritikai gondolkodás: 18 pont

   • sem az írásbelin, sem a szóbelin nem lehet átfedés a források és az eseményeket alakító tényezők között, tehát egy elem nem pontozható kétszer
  • sikeres vizsgához legalább 12%-ot el kell érni
   • ha nem sikerül, póttétel húzására kerül sor
   • ennek pontozása 50%-os alapról indul

4. A vizsga szabályai

  • felkészülési idő: 30 perc
  • felelési idő: 20 perc
   • javasolt nem teljesen kitölteni, hogy lehessenek kérdések
   • a kérdésekre adott válaszok is ugyanúgy pontot érnek
  • a vizsgán használható az atlasz (tankönyvlistán szereplő)
   • ezt többnyire a helyszínen biztosítják, de célszerű vinni saját példányt
  • vázlatot készíteni lehet, kifejezetten javasolt!
  • összegzéssel érdemes zárni! Ez utaljon a nyitó tételmondatra.
Megosztás Facebookon
Megosztás WhatsApp-on
Megosztás E-mailen

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment