Családfa-elemzés: Recesszív vagy domináns öröklődésű a betegség?

Emelt biológia érettségi családfa-elemzés

Nézzük át a családfa-elemzéshez szükséges ismereteket!

A genetikai feladatok megoldásához először a jelöléseket szükséges tisztázni. Az ábrákon körrel jelöljük a nőket és négyzettel a férfiakat. A besatírozás a beteg vagy az adott tulajdonságot kifejező gént jelöli, míg az üres jelölés az egészséges személyeket jelenti (de fontos megemlíteni, hogy egészséges személy is lehet hordozó). Az összekötő vonalak a házasságot, a belőlük leágazó alakzatok pedig az ő gyerekeiket jelentik. Római számokkal jelöljük a generációkat. A kettősvonalak a rokonházasságot jelentik.

Ismerni kell még a domináns és recesszív, valamint a genotípus és a fenotípus fogalmak jelentését is. Genotípusról beszélünk, hogy ha az adott tulajdonság megtalálható a genetikai állományban, és fenotípusról, ha az a tulajdonság meg is jelenik. A domninás tulajdonság biztosan meg fog jelenni fenotípusosan az adott egyénben. Például, ha veszünk egy piros és egy sárga rózsát, és a piros rózsában megtalálható a piros domináns allélja, akkor a rózsa piros lesz. Ha viszont nincs benne a piros domináns allél, akkor kifejeződhet a recesszív gén, ezáltal sárga lesz a rózsának a színe.

Mindkét szülőnktől kapunk allélokat. A domináns tulajdonság kétféle genetikai állománynál jelenhet meg: homozigóta domináns (AA) vagy heterozigóta (Aa) domináns. Például, ha az édesanyánktól egy domináns (A) tulajdonságot kaptunk, az édesapánktól pedig egy recesszívet (a), akkor a domináns fog megjelenni (Aa).

Viszont amikor csak a recesszív allél található meg az utód egyedben (aa), akkor a recesszív tulajdonság fog megjelenni.

A feladatban az első kérdés az, hogy az öröklődésmenet domináns vagy recesszív lesz-e. Az ábrából megállapítható, hogy az öröklődés nem lehet domináns, mert van két egészséges szülő ( az ábrán az üres kört és négyzetet összekötő kettős vonal jelöli őket harmadik generációként), akiknek beteg gyerekük született.

Vezessük le lépésről lépésre, hogy miért ez a megoldás. Ha domináns jellegű lenne a betegség öröklődése, akkor az első generációnak számító szülők biztosan hordoznának magukban egy domináns allélt (Aa vagy AA). Viszont, aki egészséges, abban biztosan recesszív forma jelenik meg (aa). Tehát a két egészséges szülő allélja aa lesz, hiszen, ha a domináns allél jelen lenne legalább egyszer, akkor biztosan a domináns tulajdonság jelenne meg. Azonban a harmadik generációs szülők az ábra alapján csak recesszív alléllal rendelkeznek.

Megosztás Facebookon
Megosztás WhatsApp-on
Megosztás E-mailen

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment